Telefoon

Wij vragen om bij voorkeur afspraken online te maken. Indien er online geen afspraken beschikbaar zijn, kunt u op weekdagen van 07.30 tot 19.00 uur altijd telefonisch even contact op te nemen, met uitzondering van woensdagnamiddag, wanneer er geen consultaties plaatsvinden.


Afspraak maken via internet

Een afspraak maken kan u via het online systeem. Om de planning zo vlot mogelijk te laten verlopen is het aangewezen om de reden van uw consultatie te vermelden.


Nieuwe patiënten

Wegens een toename in het aantal consultaties en om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen, zijn wij genoodzaakt om tijdelijk een patiëntenstop in te voeren. Dit betekent dat we momenteel geen nieuwe patiënten kunnen aannemen. Echter, gezinsleden van bestaande patiënten kunnen zich wel nog aansluiten in de praktijk.


Wachtdienst

Indien de praktijk niet bereikbaar is of er geen beschikbare plaatsen meer zijn voor consultaties, kan u steeds terecht bij de wachtdienst voor dringende medische zorg. U kan hier elke weekdag na 19u en in het weekend of op een feestdag beroep op doen. U kunt de wachtdienst bereiken door te bellen naar het nummer 1733. Zij zullen u verder helpen en indien nodig de juiste medische zorg voorzien.

De website met alle informatie: www.huisartsenwachtposten.be


Globaal medisch dossier

U kan uw medisch dossier in de huisartsenpraktijk vastleggen en laten bijhouden. De verlenging van het GMD gebeurt automatisch als u minstens één keer per twee jaar op consultatie gaat bij uw huisarts.


Elektronisch factureren

Alle facturatie verloopt elektronisch. Dit wil zeggen dat u tijdens de consultatie enkel het remgeld dient te betalen, de verdere facturatie verloopt via uw ziekenfonds.


Huisbezoeken

We vragen u vriendelijk uit om bij voorkeur persoonlijk naar de praktijk te komen voor een consultatie. Indien u echter vanwege hoge leeftijd of verminderde mobiliteit niet in staat bent om het huis te verlaten, kan u via telefonisch contact een huisbezoek vastleggen. Graag huisbezoeken zo vroeg mogelijk aanvragen om de planning vlot te laten verlopen.